'De Dikke van Data'
een column van de columnschrijver van Breekpunt.

Naast mijn wekelijkse column op de website van Breekpunt, komt er zo nu en dan iets op mijn digitale pad dat mij aanspoort er wat actuele proza aan te wijden. Ik weet niet hoe het u vergaat bij het lezen van compact geschreven onderwerpen, zoals die bijvoorbeeld in teletekstberichten, e-mail, documentatie e.a. hi-tec literatuur voorkomen. In mijn column 84 gaf ik al aan, dat het veelvuldig gebruik van het engels idioom de laatste tijd de spuigaten uitloopt. Begrijp mij goed, ik heb geen enkel bezwaar tegen bekende en geaccepteerde engelse woorden of uitdrukkingen, mits de motivering rationeel is en niet berust op goedkoop en quasi-wetenschappelijk effect! Het woord interface, u allen welbekend naar ik mag aannemen, zou ik niet graag vertaald willen zien door tussengezicht. Het woord timer wekt bij mij evenmin ergernis op, alhoewel daar een goed Nederlands equivalent voor is. Maar zowel equivalent als timer hebben zich inmiddels stevig in onze vaderlandse woordenboeken genesteld en behoren al jaren tot het A.B.N. (Algemeen Beschaafd Nederlands). Taal, beste lezers is namelijk niet statisch, maar groeit parallel met onze cultuur en maatschappelijke evolutie. Er raken natuurlijk ook woorden en begrippen in ongebruik, maar sinds de uitvinding van de boekdrukkunst blijven die, zowel voor u als voor uw nageslacht bewaard. Omdat ik meestal publiceer in media die zich met digitale communicatie bezig houden stuit ik, bij het raadplegen van mijn bronnen, vaak op woorden en uitdrukkingen, waarvan ik de betekenis met de beste wil van de wereld niet "kon" achterhalen. Mijn keuze voor de "verleden-tijdsvorm" is bewust, want ik heb intussen een leuke oplossing gevonden. Woorden en/of afkortingen als: ACB, MCI-MAIL, ADSL en Kernel of Validator, jagen mij niet meer de stuipen op het lijf. Eerlijk gezegd, dat hebben zij nooit gedaan, omdat ik op het gevaar af dat men mij voor dom zou verslijten, altijd de moeite heb genomen naar hun betekenis te informeren bij bronnen die het wél wisten. Geachte lezers, dat hoef ik nu niet meer want, zoals men dat zo treffend zegt: ik heb het lek boven. Voor elk woord, waarmee ik onbekend ben of moet zeggen wat was dit ook al weer, surf ik naar www.internetwoordenboek.com, want daar heeft men een dagelijks groeiende database (een dikke van Data zal ik maar zeggen), van geheimzinnige woorden en acroniemen. Een soort internetbijbel, u vergeeft me dit toch wel? die straks ook in gedrukte vorm op mijn bureau zal prijken. Waarom? Die kan ik namelijk meenemen naar bed om te raadplegen. Mijn vrouw heeft er namelijk bezwaar tegen dat ik een muis meeneem!

TerugJohn Diemer