e-mail

Met de E voor electronisch is de letterlijke vertaling elektronische post. Hiermee kan elke internet-gebruiker post versturen naar internet-gebruikers over de hele wereld. Ook kan hij er bestanden "aanhangen", zoals tekst, beeld, video of geluid en die meesturen. Het is zonder meer de goedkoopste manier om (zonder papier) over de hele wereld te communiceren.

De eerste e-mail zou verstuurd zijn door Ray Tomlinson in 1972. Waarschijnlijk bestond het bericht uit een aantal toetsaanslagen, zoals qwertyiop of uit "Dit is een test". Hij koos ook de apenstaart om een onderscheid te kunnen maken tussen de mailbox van de lokale computer en de netwerkcomputer. Op zijn website is zijn verhaal te lezen en is zelfs de computer te zien waarmee die allereerste mail verstuurd werd. Hij besefte toendertijd nog niet de impact die e-mail op de wereld zou hebben. Een gerechtigde vraag zou kunnen zijn: Is het rijtje Morse, Bell, Marconi en dan Tomlinson?

De eerste Nederlandse e-mail zou verstuurd zijn door Piet Beertema van het CWI (Centrum voor Wiskunde en Informatica). Hij wordt beschouwd als de grondlegger van het systeem voor Internet Domeinregistratie in Nederland.

TerugLouis Hilgers