netiquette

Door internet zijn een aantal nieuwe woorden ontstaan met bijvoorbeeld een knipoog naar het verleden. Zo ontstond ook het woord netiquette, de ongeschreven regels (etiquette) voor sociaal gebruik van internet. Ook op internet zijn er (fatsoens)regels. Veelal zijn die regels gebaseerd op de regels die in het normale leven gelden. Een aantal regels:

  • Maak berichten niet te lang
  • Geen "signature" waarin je naam en E-mail adres staat
  • Gebruik niet alleen maar hoofdletters (wordt als schreeuwen (SCREAM) beschouwd)
  • Heb kritiek op ideeën, niet op personen
  • Bekritiseer niet iemands spelling of grammaticale fouten
  • Niet overreageren op wat je leest, neem de tijd om te reageren
  • Vraag anderen niet om iemand uit te sluiten omdat die persoon beledigend is, maar zorg liever voor een "Kill File"
  • Vraag commentaar persoonlijk terug te adresseren, of het zou van belang moeten zijn voor de hele deelnemende groep
  • Gebruik "Cross Post" alleen als het nodig is
  • Terug Als je de plot van een film of boek publiceert, zet dan <SPOILER> boven het bericht, zodat anderen het bericht kunnen overslaan.